ACORUS Gramineus Ogon GA1

ACORUS Gramineus Ogon GA1

$7.00

Description

Iris like grass that takes wet damp areas Excellent for ponds etc Hardy Green & white 40x30

Cart